Hoofdmenu‎ > ‎Spellen‎ > ‎Spelbeschrijvingen‎ > ‎

Carcassonne - De Burcht

Spelinformatie

Titel
Carcassonne - De Burcht
Auteur Reiner Knizia en Klaus-Jürgen Wrede
Illustrator Christof Tisch, die Basis
Uitgever 999 Games 
Aantal spelers 2
Leeftijd vanaf 8 jaar
Speelduur 30-45 minuten
Taal Nederlands
Materiaal Een burchtmuur met scorespoor, 60 burchttegels, 18 muurfiches, 14 horigen en 2 paleizen


Geschreven door Enrico, 2004 (update door Sandra, oktober 2012)
 

Introductie 

In tegenstelling tot het traditionele Carcassonne is het bij deze 2-persoonsvariant van Carcassonne de bedoeling om binnen de stadsmuren te bouwen. Door het plaatsen van burchttegels ontstaan torens, huizen en hoven van verschillende grootte. De torens en huizen worden verbonden door wegen. Door het plaatsen van horigen op de burchttegels worden punten vergaard. De muurfiches bieden extra scorekansen. De speler die aan het einde van het spel de meeste punten heeft wint het spel.
 
Burchtmuur: tevens scorespoor
 
De burchtmuur wordt midden op tafel gelegd. De functie van de burchtmuur is zowel die van scorespoor als begrenzing van het te bebouwen terrein. De burchttegels worden geschud en gedekt buiten de muur op stapeltjes gelegd. De muurfiches worden eveneens geschud en gedekt op de hoekpunten van de burchtmuur gelegd. De resterende muurfiches worden in de doos gelegd. Iedere speler kiest een kleur en plaatst één horige op veld 0 van het scorespoor.

Spelverloop

De spelers zijn om en om aan de beurt. Tijdens zijn beurt heeft iedere speler de mogelijkheid uit de volgende acties. Hierbij moet onderstaande volgorde aangehouden worden.

1. Het leggen van burchttegels
De speler moet iedere keer als hij aan de beurt is een nieuwe burchttegel pakken en aanleggen. Een burchttegel mag uitsluitend horizontaal of verticaal aan een reeds eerder geplaatste burchttegel of één van de startvelden in de burchtmuur gelegd worden. Hierbij mogen wegen niet onderbroken worden. De wegen mogen echter wel doodlopen tegen de burchtmuur. De andere burchtdelen (huizen, torens en hoven) mogen naar believen aan elkaar worden gelegd. Als een tegel niet passend gelegd kan worden, wordt deze in de doos gelegd en pakt dezelfde speler een nieuwe burchttegel.
 
burchttegels: hoven, huizen en torens
 
2. Het plaatsen van horigen
De speler mag één horige op de tegel plaatsen die hij zojuist aangelegd heeft. Hierbij kan een eerder gelegde weg, huis, toren of hof vergroot worden. Staat er hierop reeds een horige van jezelf of je tegenstander, dan mag er niet nog een horige geplaatst worden op ditzelfde deel van de burcht. Wel mag je bijvoorbeeld een horige op het hof plaatsen als op het torendeel reeds een horige stond. De horige die geplaatst wordt moet uit de eigen voorraad genomen worden en mag niet elders van het spelbord gehaald worden. Een eenmaal geplaatste horige blijft op het spelbord staan totdat deze punten opgeleverd heeft. In het geval de horige in een hof gezet is, houdt dit in dat deze er tot het einde van het spel blijft staan.
 
speelfiguren: horigen en paleizen
 
3. Het tellen van punten
Als door het plaatsen van de burchttegel (bij actie 1) een weg, toren of huis afgebouwd is, dan worden de punten hiervan nu geteld. Het is hierbij mogelijk dat door het samenvoegen van gebieden er meerdere horigen in hetzelfde gebied terecht zijn gekomen. Het gebied levert alleen punten op als één van beide spelers een meerderheid heeft in het gebied. Bij een gelijk aantal horigen krijgt geen van beide spelers punten. Een weg is af als deze een doorlopende verbinding vormt tussen twee punten die elk een plein, een gebouw of de burchtmuur zijn of als de weg een gesloten rondweg vormt. Voor een afgebouwde weg krijgt de speler wiens horigen hierop de meerderheid hebben één punt per burchttegel waarop een deel van de weg ligt. Ook de burchtmuur telt hierbij als tegel mee. Staan er één of meerdere waterputten langs de weg, dan wordt het aantal punten verdubbeld. Een toren of huis is afgebouwd als deze geheel omgeven is door gebouwen van de andere soort, hoven en/of de burchtmuur. Ook mag er binnen de toren of het huis geen vrij veld meer zijn. Voor een afgebouwde toren krijgt de speler wiens horigen de meerderheid hebben 2 punten per burchttegel waarop een deel van de toren staat, voor een afgebouwd huis 1 punt per burchttegel. In beide gevallen telt de burchtmuur waarop een deel van het gebouw staat mee als burchttegel. Als er een huis afgebouwd wordt, dan plaatst de speler er zijn paleis op in het geval dat dit huis groter is dan een eerder door hem 'gewonnen' huis. Aan het einde van het spel heeft iedere speler dus zijn grootste huis gemarkeerd met een paleis.
Na het toekennen van de punten worden alle horigen die in het betreffende gebouw of op de gewaardeerde weg stonden van het spelbord verwijderd en teruggegeven aan de betreffende speler. Deze mag de horige(n) later opnieuw op het spelbord plaatsen.
 
een spelvoorbeeld
 
4. Muurfiches
Als een speler bij een telling precies op de hoek van de burchtmuur terecht komt (d.w.z. op één van beide scorevelden in een hoek van de burchtmuur), dan neemt hij het muurfiche dat hierop ligt en legt dit open voor zich neer. Het fiche wordt niet vervangen, waardoor de andere speler pech heeft als hij later precies in dezelfde hoek uitkomt. Een gewonnen fiche mag vanaf de volgende beurt ingezet worden. Als het voordeel van het muurfiche gebruikt is, wordt het fiche afgelegd. Er mogen meerdere muurfiches in een beurt worden ingezet. Door het inzetten van een muurfiche is het bijvoorbeeld mogelijk om een extra beurt te krijgen of om extra punten te krijgen voor een gebouw.
 
3 muurfiches en de achterzijde van een muurfiche

Het spel eindigt na de beurt waarin de laatste burchttegel wordt gelegd. Er zullen nu nog een aantal lege velden binnen de burcht zijn. Als afsluiting volgt nog een eindtelling waarbij het grootste paleis en alle hoven geteld worden.

De speler met het grootste paleis krijgt evenveel punten als het grootste aaneengesloten gebied met lege velden is. Zijn beide paleizen even groot, dan krijgt niemand deze punten.

De speler die de meeste horigen in een hof heeft staan, krijgt voor iedere markt in dit hof 3 punten. Hebben beide spelers een gelijk aantal horigen in het hof staan, dan krijgt niemand de punten voor dit hof.
 
burchttegel met marktkraam, achterzijde burchttegel

De speler die een of meerdere muurfiches bezit waarbij extra punten toegekend worden of waarbij het paleis groter wordt, mag hiervan tijdens de eindtelling gebruik maken.

De speler die na de eindtelling de meeste punten heeft wint het spel.