Hoofdmenu‎ > ‎Spellen‎ > ‎Spelbeschrijvingen‎ > ‎

Drakengoud / Dragon's Gold / Drachengold

Spelinformatie

Titel
Drakengoud / Dragon's gold / Drachengold
Auteur
Bruno Faidutti
Uitgever White Goblin Games / Descartes Editeur
Aantal spelers 3 tot 6
Leeftijd vanaf 8 jaar
Speelduur 30 minuten
Taal Nederlands / Duits
Materiaal 18 drakenkaarten, 1 marktkaart, 17 kaarten magisch voorwerp, 1 zakje met 126 houten speelstukken, 6 schermpjes, 4 avonturierkaarten per speler, 1 zandloper


Geschreven door Jeroen, 2001 (update door Sandra, september 2014)
 

Introductie 

De spelers proberen schatten te verzamelen van draken. Deze draken moeten eerst verslagen worden, waat meestal niet in je eentje lukt. Daartoe moeten de spelers samenwerken tegen de draken, en vervolgens de schatten verdelen. Als alle draken verslagen zijn wordt gekeken wie de meest waardevolle schat verzameld heeft.

Achterkant spelersscherm

Spelverloop

Elke speler krijgt 4 avonturierskaarten: 1 strijder, 1 strijdster, een dief en een magiër. Deze kaarten worden open voor de spelers neergelegd. Daarnaast krijgt elke speler een scherm waarachter de schatten verborgen kunnen worden. De drakenkaarten worden geschud en hiervan worden 4 kaarten opengelegd. Alle speelstukken worden in het zakje gedaan, en op elke drakenkaart worden zoveel gelegd als er linksonder op staat aangegeven. De marktkaart wordt in de drakenstapel gestopt. Bij de regels voor gevorderden krijgt elke speler ook nog een kaart magisch voorwerp.

Als een speler aan de beurt is moet hij een draak aanvallen. hiertoe legt hij 1 van zijn openliggende kaarten bij een draak aan. Zodra de som van alle aangelegde kaarten de sterkte van de draak bereikt is de draak verslagen.

  
Krijgers en de marktkaart.

Als een draak verslagen is wordt eerst de resterende buit bekendgemaakt: er worden nog zoveel schatten bijgeplaatst als rechtsonder op de drakenkaart staat aangegeven. Nu komt de kern van het spel: de verdeling van de schat. De spelers die minstens een kaart hebben aangelegd aan de verslagen draak mogen hieraan deelnemen. De zandloper wordt omgedraaid en de spelers hebben nu precies 1 minuut de tijd om een verdeling van de schat overeen te komen. Alle deelnemende spelers moeten het hiermee eens zijn, en er mag alleen gediscussieerd worden over deze schat. Lukt het de spelers, dan mogen ze de behaalde schatten achter hun scherm plaatsen. Is er na 1 minuut geen overeenstemming, dan heeft iedereen pech: de schat gaat verloren (en wordt in de doos gelegd).

  
Verschillende draken.


Als er bij de gebruikte kaarten een magiër lag, dan mag de bezitter van de magiër voor de verdleing van de schat alle rode stenen wegnemen. Dit voorrecht vervalt als er 2 of meer magiërs meedoen.

Als er een dief mee heeft gedaan bij de verdeling van de schat, dan mag de betreffende speler na de verdeling van de schat 1 steentje 'blind' wegnemen bij 1 van de andere deelnemende spelers. Had diezelfde speler ook een magiër gespeeld, dan helpt deze de dief en kan de speler zelfs kijken welke steen hij weg wil nemen. Volgens de officiële regels mag de dief dit ook doen als er een magiër van een andere speler ligt, hoewel dit wat onlogisch lijkt.

  
De magiër, enkele schatten en de dief.

Nadat de draak verslagen is wordt deze in de doos teruggelegd, en een nieuwe draak wordt opengelegd en de eerste schatten worden erop gelegd. De gespeelde avonturierskaarten gaan terug naar hun eigenaars, en worden daar op de kop neergelegd. Zodra een speler alleen nog avonturierskaarten dicht heeft liggen mag hij ze weer opendraaien om ze in te kunnen zetten bij andere draken.
Wordt bij het draaien van een nieuwe draak de marktkaart gepakt, dan volgt een ruilronde. Nu hebben de spelers 1 minuut de tijd om schatten onderling te ruilen.

 
Enkele magische voorwerpen.

De regels voor gevorderden wijken licht af van de standaardregels. Het belangrijkste verschil is wel dat de spelers magische voorwerpen kunnen gebruiken om bijzondere handelingen te verrichten. Extra magische voorwerpen worden verkregen als een magiër een rode schat weet te bemachtigen. Hierbij wordt de regel van automatische toedeling van de rode schatten aan de magiërs dus ongedaan gemaakt. Naast dit verschil is ook de puntentelling anders.

Scoreoverzicht op de schermen.


Einde van het spel: zodra de laatste schat uit het zakje op een draak gelegd wordt begint de eindfase. De spelers kunnen nog doorspelen zolang er nog draken te verslaan zijn, maar er kunnen geen nieuwe schatten meer bijgeplaatst worden. Als er geen schatten meer te winnen zijn, eindigt het spel en tellen de spelers hun schatwaarde. De waardering is verschillend voor de basisversie en de regels voor gevorderden, zoals op de schermpjes te zien valt.