Hoofdmenu‎ > ‎Spellen‎ > ‎Spelbeschrijvingen‎ > ‎

Genius

Spelinformatie

Titel
Genius
Auteur Reiner Knizia
Uitgever 999 Games 
Aantal spelers 1 vtot 4
Leeftijd vanaf 8 jaar
Speelduur 30 minuten
Taal Nederlands
Materiaal 1 speelbord, 120 speelstenen, 1 zakje, 4 plankjes, 4 scoreborden, 24 waarderingsstenen, 120 speelstukken: alle dubbele kleuren 5 keer, de overige combinaties elk 6 keer


Geschreven door Jeroen, 2006 (update door Sandra, oktober 2012)
 

Introductie 

Door het plaatsen van stenen aangrenzend aan stenen van dezelfde kleuren verdien je punten. De punten worden per speler voor elke kleur afzonderlijk bijgehouden. Doel is om zo hoog mogelijk te eindigen in de kleur waar je de minste punten mee hebt behaald. NB: de kleuren hebben elk een uniek symbool, overal waar je in deze beschrijving kleur leest kun je dit ook lezen als symbool en omgekeerd. 
 
op zijn scorebord houdt elke speler voor alle kleuren de punten bij
 
Leg het bord op tafel, elke speler krijgt een plankje met 6 speelstukken, een scorebord en 6 scoreblokjes. De overige speelstukken gaan in de zak De scoreblokjes worden op veld 0 van de overeenkomstige kleuren op het scorebord geplaatst. Op het speelbord zijn de buitenste randen in een andere kleur grijs uitgevoerd; bij 4 spelers wordt het volledige bord benut, bij 3 spelers doet de buitenste ring niet mee, en bij 2 spelers geldt alleen het middenvlak. Tevens zijn al een paar velden voorzien van symbolen.

Spelverloop

In zijn beurt legt een speler een speelstuk vanaf zijn plankje op het bord, telt de verkregen punten bij, en vult vervolgens zijn hand weer aan tot 6 speelstukken. De allereerste ronde zijn de spelers verplicht aan te leggen aan een voorgedrukt symbool waar nog geen ander speelstuk ligt, in latere rondes mag overal op het bord worden geplaatst.
 
het spelbord
 
Speelstukken
De speelstukken bestaan uit 2 aaneengesloten zeshoeken met op elke zeshoek een kleur. Er zijn in totaal 6 kleuren en alle combinaties van de kleuren komen voor, ook speelstukken met 2 keer dezelfde kleur. In totaal zijn er dus 21 verschillende soorten speelstukken, de speelstukken met 2 keer dezelfde kleur komen net iets minder vaak voor. Een speelstuk moet zodanig op het bord geplaatst worden dat de zeshoekjes binnen het voorgedrukte raster vallen. Ze mogen nooit buiten het speelveld uitsteken, en ook niet over de voorgedrukte symbolen geplaatst worden.
 
kleuren hoeven niet aan dezelfde kleuren te grenzen, maar leveren dan wel minder punten op
 
Punten
Je scoort punten door een speelstuk zodanig aan te leggen dat de nieuw geplaatste zeshoekjes grenzen aan reeds eerder geplaatste zeshoeken van elke kleur. Vanuit elk zeshoekje van je geplaatste speelstuk tel je alle zeshoekjes in diezelfde kleur die aaneengesloten op de 5 denkbeeldige vrije lijnen liggen. De punten worden per kleur bijgehouden, en de scoresteen op het scorebord wordt dat aantal vakjes vooruit gezet. Komt een speler daarbij met een kleur op 18 punten uit (overschot gaat verloren), dan moet hij direct nog een speelstuk plaatsen.
 
de lijnen waar langs gekeken wordt naar zeshoeken in dezelfde kleur.
Aanvullen
Aan het einde van de beurt vult de speler zijn hand weer aan tot 6 speelstukken. Gewoonlijk zal dit 1 speelstuk zijn, af en toe meer als er zojuist een kleur op 18 punten is gekomen en er een extra speelstuk is geplaatst. Het is ook mogelijk om alle speelstukken in de hand om te ruilen, maar dit mag alleen als de speler geen enkel speelstuk in handen heeft met daarop de kleur waarin hij het minste aantal punten heeft. Om dat te bewijzen moet de speler zijn speelstukken dan laten zien aan de medespelers. Vervolgens pakt hij dan eerst 6 nieuwe speelstukken, en gooit dan zijn oude speelstukken terug in de zak.
 
voorbeeld: het geelomlijnde stuk wordt geplaatst, van rood liggen er al 2 zeshoeken op 1 lijn, van blauw reeds 4 op 2 lijnen.
De speler krijgt dus 2 rode punten en 4 blauwe punten. 
 
Varianten
In de regels wordt melding gemaakt van een paar varianten. De eerste variant is het solitair spel, waarbij je probeer zelf telkens stukken aan te leggen en daarmee zo hoog mogelijk te scoren. Dit klinkt makkelijker dan het is, mede omdat je nu 2 scoreborden in elkaars verlengde legt. Bereik je op een kleur 18 punten, wordt het scoreblokje op het 2e scorebord op het startvak gelegd, het overschot gaat verloren. Als solitairspel is dit een echte uitdaging! De tweede variant is het spel voor teams waarbij met diezelfde verlengde scoreborden wordt gewerkt, maar dan wordt gespeeld in 2 teams van elk 2 spelers. Als de spelers om en om gaan zitten zou je het spel dan volgens mij zelfs met 6 spelers kunnen doen.
 
Het spel eindigt zodra er op het actieve speelbord geen enkel speelstuk meer bijgeplaatst kan worden. Elke speler kijkt hoeveel punten hij heeft gescoord op de kleur waarin hij het minste punten heeft. De speler die hier het hoogste aantal heeft gehaald wint het spel. Bij gelijke scores wordt naar de punten van de daaropvolgende kleuren gekeken.