New York Zoo

Spelinformatie

Titel New York Zoo

Auteur Uwe Rosenberg

Illustrator Felix Wermke

Uitgever White Goblin Games

Aantal spelers 1 tot 5

Leeftijd vanaf 10 jaar

Speelduur 45minuten

Taal Nederlands

Materiaal 8 dubbelzijdige dierentuinborden, 1 actiebord, 45 verblijven in 4 verschillende kleuren, 10 dierentegels, 6 fiches, 32 attractietegels, 127 dieren.

Geschreven door Ronald, mei 2021

Introductie

Wie bouwt als eerste zijn hele dierentuin af? Vul je hokken met dieren om aan nieuwe attracties te komen. Elke beurt krijg je een nieuw hok of 2 nieuwe dieren. En als je het goed doet komen er ook nog jonge dieren in je dierentuin.

Spelverloop

Elke speler krijgt een eigen dierentuinbord. Deze zijn afgestemd op het aantal spelers en zijn genummerd. De startspeler krijgt nummer 1 en kloksgewijs krijgen de andere spelers hun dierentuin. Verder krijgt elke speler 2 verschillende dieren, die in de stallen worden geplaatst. Het actiebord komt in het midden te liggen en de hokken worden volgens een bepaald schema verdeeld. Op het actiebord wordt de olifant geplaatst.

Als je aan de beurt bent verplaats je de olifant met de klok mee een aantal velden. Afhankelijk van het spelersaantal 1 tot 4 of 1 tot 3 velden. De olifant loopt alleen naar velden met nieuwe hokken of met een blauwe cirkel met 2 dieren. Is een veld leeg, dan wordt het overgeslagen. De bruine velden tellen niet mee voor de olifant.

Nadat je de olifant hebt verzet voer je de bijbehorende actie uit: pak een nieuw hok of pak dieren.

Pak een nieuw hok

Pak het bovenste hok van de stapel en plaats het ergens in je dierentuin. Dit hoeft niet aangrenzend aan andere hokken. Je mag niets overlappen en het hele hok moet binnen je dierentuin geplaatst worden. Nadat je het hok hebt geplaatst, moet je er een dier in doen. Dit mag uit je stal komen of uit een ander hok. In elk hok mag maar één soort dieren worden geplaatst en je mag een ander hok niet leeg laten. Daarna mag je nog een tweede dier in dit hok plaatsen (wederom uit je stal of uit een ander hok).

Pak dieren

Neem de twee dieren uit de voorraad, die in de blauwe cirkel staan, of één dier naar keuze. Plaats dit dier in een stal of in een hok (een leeg hok of een hok waar al dieren van die soort staan). Als je het dier in een hok hebt geplaatst, mag je (als je dat kunt) nog eenzelfde dier uit je stal in het hok plaatsen.

Als een hok volledig gevuld is met dieren, gaan de dieren direct terug naar de voorraad. Als je plek hebt, mag je één van deze dieren nog in een stal stoppen. Daarna kies je een attractie uit de voorraad uit en plaatst deze in je dierentuin. Aangezien je je dierentuin zo snel mogelijk vol wilt hebben, zul je waarschijnlijk de grootste attractie pakken. Tegen het einde van het spel heb je soms de kleinste attractie nodig. Die kleinste attracties zijn trouwens ongelimiteerd (mocht dat nodig zijn).

Jonge dieren

Als de olifant langs een bruin veld is gelopen, dan kunnen er jonge dieren van die soort komen. Dit doen alle spelers tegelijk. Je moet dan minimaal 2 van die dieren in een hok hebben en nog plek hebben voor een extra dier. Ongeacht het aantal dieren komt er maar één jong dier in je hok bij. Dit mag je in maximaal 2 hokken doen. En ook nu geldt weer de regel, als je een dier in een hok plaatst, mag je (als je dat kunt) nog eenzelfde dier uit je stal in het hok plaatsen. Zijn er meerdere spelers die nu hokken vol hebben, dan mag er vanaf de startspeler uit de attracties worden gekozen.

Einde van het spel

Zodra iemand zijn dierentuin volledig heeft gevuld, heeft hij het spel direct gewonnen. Als meerdere spelers tegelijk hun dierentuin vol hebben (in een voortplantingsfase), dan wint de speler die de meeste dieren heeft.

Waardering

Je herkent wellicht wat elementen uit Patchwork. Het rondlopen om polymino's te verzamelen en aan te leggen. Nu zijn er echter geen punten te verdienen, maar is het een race. Wie heeft als eerste zijn dierentuin vol? De diertjes zijn grappig gemaakt en het is leuk om deze in je dierentuin te plaatsen (maar je moet niet al te dikke vingers hebben, want het is af en toe wat krap). Het is een vrolijk uitgevoerd spel dat snel is uitgelegd. Een beetje puzzelen, maar niet te zwaar. Altijd handig zoiets in je collectie te hebben, maar echt vernieuwend is het niet. Prima.

Opmerkingen Ronald

 • De spelregels lijken veel complexer dan het spel in werkelijkheid is.

 • De belangrijkste regel om te onthouden: Als je een dier in een hok plaatst, dan mag je er direct nog één dier uit je stal bijzetten.

  • Bij het plaatsen van een nieuw hok mag het tweede dier ook uit een ander hok komen. Daarbij mag je nooit een hok leeglaten.

  • Een hok raakt alleen leeg als het helemaal gevuld is.

  • Je kunt maximaal één nakomeling in een hok krijgen in maximaal twee hokken.

  • Er mogen nooit verschillende dieren in hetzelfde hok zitten.

  • Eenmaal geplaatste hokken en attracties mogen niet meer verplaatst worden.

 • Bij 2 of 3 spelers is er een extra voortplantingsbonus, die je mag nemen als je tenminste één nakomeling hebt gehad.