Trek12

Spelinformatie

Titel Trek12

Auteur Bruno Cathala en Corentin Lebrat

Illustrator Olivier Derouetteau en Jonathan Aucomte

Uitgever Geronimo Games

Aantal spelers 1 tot 50

Leeftijd vanaf 8 jaar

Speelduur 15-30 minuten

Taal Nederlands

Materiaal 2 dobbelstenen, 1 voorklimmerskaart, 16 hulpkaarten, 3 scoreblokken (50 vel per blok), 6 enveloppen met extra (nog onbekend) spelmateriaal

Geschreven door Ronald, juni 2021

Introductie

De spelers gaan klimmen in de Himalaya. Stippel nieuwe klimroutes uit en breng klimgebieden in kaart. Wie doet dat het beste?

Spelverloop

Elke speler neemt een scorevel (van dezelfde berg) en iets om mee te schrijven. Het spel begint met het werpen van de 2 dobbelstenen (een dobbelsteen van 0 tot 5 en een dobbelsteen van 1 tot 6). Elke speler mag nu een waarde gebruiken:

 • de laagste waarde

 • de hoogste waarde

 • de hoogste min de laagste waarde

 • de hoogste plus de laagste waarde

 • de hoogste maal de laagste waarde

Elk van deze keuzes mag viermaal in het spel gebruikt worden. Zet daarom een kruisje in de tabel rechtsboven op het scorevel.

De waarde moet in een cirkel geplaatst worden. De eerste keer mag je kiezen waar. Elke volgende keer moet deze grenzen aan een cirkel die al is ingevuld. (Zie voorbeeld 1)

De speler probeert klimlijnen te maken van opeenvolgende getallen. Elke cirkel kan maar van één klimlijn deel uit maken. Het is verplicht de klimlijn te tekenen als dat kan. (Zie voorbeeld 2)

De speler probeert klimgebieden te maken van dezelfde getallen. Zo'n getal mag ook deel uitmaken van een klimlijn. (Zie voorbeeld 3)

In een cirkel mag maximaal een waarde van 12 staan. Soms staat er op het scorevel een gevarencirkel (met een dikke rand). Daar mag maximaal een waarde van 6 staan.

Als iedereen een keuze heeft gemaakt, wordt er opnieuw met de dobbelstenen geworpen en kan het volgende getal worden ingevuld.

Einde van het spel

Zodra alle cirkels zijn gevuld, kan de eindscore worden bepaald.

 • Elke klimlijn levert punten op: de hoogste waarde plus 1 punt per extra cirkel.

 • Elk klimgebied levert punten op: de waarde plus 1 punt per extra cirkel.

 • De langste klimlijn en het grootste klimgebied levert elke speler een bonus op (zie tabel). Een klimlijn van 8 cirkels levert bijvoorbeeld 20 punten op.

 • Elke "verdwaalde" cirkel (die nergens bij hoort of met een te hoge waarde) levert 3 strafpunten op.

Winnaar is de speler met de hoogste eindscore.

De eindstand

Expeditie

Bij een expeditie worden 3 opeenvolgende beklimmingen op verschillende bergen gedaan. Met elke expeditie kunnen reputatiesterren worden verzameld: als je boven een bepaalde score komt, als je de hoogste score van alle spelers hebt en als je het huidige record overtreft. Wie na 3 beklimmingen de meeste sterren heeft, wint het spel. Bij een gelijke stand wordt pas naar de totale eindscore gekeken.

Bij de eerste beklimming komen er hulpkaarten in het spel (3 meer dan het aantal spelers). Bij de tweede en derde beklimming komen daar nog extra kaarten bij. Zodra een speler een nieuw klimgebied met waarde 0, 1 of 2 maakt, mag hij een hulpkaart kiezen (tenzij hij er al 3 heeft). Deze kaarten kunnen tijdens de beklimming worden ingezet of na de beklimming worden gebruikt om (per kaart) 3 punten aan de score toe te voegen.

Hulpkaarten

Enveloppen

Bij het spel zitten 6 enveloppen met nieuw spelmateriaal. Als na een beklimming een bepaald doel is gehaald, mag een envelop worden geopend. Wat daarin zit, is natuurlijk een verrassing. Denk aan nieuwe scorevellen en nieuwe hulpkaarten. Kun je zo lang wachten met het openen van de enveloppen?

Solo

Het spel voorziet ook in speciale soloregels. Je moet voor je virtuele tegenstander ook een vel in vullen. Deze tegenstander heet Max, een ervaren klimmer. Hij vult zijn getal altijd in dezelfde cirkel in als jijzelf. Hij neemt daarvoor echter altijd de hoogste dobbelsteen. Daarbij worden zo mogelijk klimlijnen en klimgebieden gemaakt. Aan het eind van het spel zijn alle verdwaalde cirkels voor deze ervaren klimmer geen strafpunten, maar zelfs 3 bonuspunten.

Waardering

Het lijkt een simpel spelletje als je de regels leest. Maar het blijkt erg leuk in elkaar te zitten en heel verslavend te zijn. Je wilt direct weer een berg beklimmen. Het spelmateriaal is prima uitgevoerd. De enveloppen prikkelen de nieuwsgierigheid. Je wilt ze graag vrij spelen. In het basisspel speelt iedereen een beetje voor zichzelf. Bij de expeditie wordt er wel wat interactie toegevoegd, maar je blijft toch erg met jezelf bezig. Maar dat stoort helemaal niet. Spelen!

Opmerkingen Ronald

 • Wat een leuk verslavend spelletje. Je zult snel door de scorevellen heen zijn. Misschien is het handig je scorevellen te lamineren en met whiteboard stiften de vellen in te vullen.

 • Het spel is op Board Game Arena al in een bèta versie te spelen. Naast de bergen uit het spel zijn er ook andere scorevellen te spellen, bijvoorbeeld een plattegrond van een woning met bijzondere opdrachten.