Roborama

Spelinformatie

Titel RoboRama

Auteur Gérard Pierson, Dennis Kirps en Patrick Zuidhof

Illustrator Franz Vohwinkel

Uitgever PlayThisOne

Aantal spelers 2 tot 4

Leeftijd vanaf 8 jaar

Speelduur ongeveer 45 minuten

Taal Nederlands, Duits, Frans, Engels

Materiaal 1 Spelbord, 16 robots, 1 chaosbot, 24 robotkaarten, 24 chaosbotkaarten

Geschreven door Enrico, november 2014

Introductie

De spelers gaan met hun robots een duel aan in de RoboRama Arena. Het doel daarbij is om als eerste speler met al je robots de diagonaal er tegenover liggende velden te bereiken. Wie dat lukt, is de winnaar.

Spelverloop

RoboRama kan op 3 moeilijkheidsniveaus worden gespeeld. Eerst volgt de uitleg van het basisspel. Verderop worden de extra toevoegingen voor de Terrabyte- en Yottabytevarianten toegelicht.

De chaosbot geflankeerd door de koddige robotjes

Basisspel

Iedere speler krijgt 4 robots in één kleur en plaatst deze op de hoekvelden in zijn kleur. Daarnaast krijg je een setje van 6 robotkaarten, 5 bewegingskaarten en één chipkaart. Deze leg je naast elkaar voor je neer met de zijde zonder extra symbolen naar boven.

Om beurten moeten de spelers één robotkaart spelen. Bij de bewegingskaarten verplaats je één van je eigen robots evenveel velden in een rechte lijn als op de robotkaart vermeld staat. Je mag hierbij over eigen robots springen, maar niet over tegenstanders. Na het verplaatsen wordt de gespeelde robotkaart inactief door deze een stukje omhoog te schuiven. In een volgende speelbeurt mag je deze robotkaart dus niet meer gebruiken. De robotkaart met het nummer dat op het veld staat waarop je geëindigd bent, wordt weer geactiveerd en mag je weer terug naar beneden schuiven. Was deze kaart nog actief, dan gebeurt er niks. In plaats van een bewegingskaart mag je ook de chipkaart spelen. Hiermee verplaats je geen robot, maar mag je een inactieve robotkaart weer activeren. Daarbij heb je de keuze uit de robotkaarten met de nummers van velden waarop jouw robots op dit moment staan.

Hierna is de volgende speler aan de beurt.


Terrabytevariant

De robotkaarten worden nu omgedraaid, waardoor een extra bewegingsmogelijkheid boven aan de kaarten zichtbaar wordt. Deze mogelijkheid mag je tijdens het spel één keer gebruiken. Hierdoor kun je diagonaal bewegen, over een ander robot heen springen, een bocht maken, je bewegingspunten verdelen over 2 robots of minder velden verplaatsen dan de kaart aangeeft. Nadat je de extra bewegingsmogelijkheid hebt gebruikt, wordt de kaart omgedraaid en speel je met die kaart verder volgens het basisspel.

Enkele robotkaarten met extra bewegingsmogelijkheid

Yottabytevariant

Naast de robots en robotkaarten krijgen de spelers nu ook chaosbotkaarten en uiteraard doet de chaosbot ook mee. Deze wordt aan het einde van de eerste speelronde op één van de 4 middelste velden van het spelbord geplaatst. Door het uitspelen van een chaosbotkaart kan een speler de chaosbot verplaatsen en daarmee andere spelers hinderen (of de hindernis voor zichzelf opruimen natuurlijk). Iedere soort kaart heeft een andere beweging tot gevolg, zoals het wegduwen of omduwen van robots. Het gaat te ver om deze hier allemaal toe te lichten, maar in de spelregels wordt dit uitgebreid toegelicht.

Voor alle varianten geldt dat het spel direct eindigt als één van de spelers met alle 4 zijn robots de velden aan de overkant bereikt heeft. Deze speler heeft gewonnen.

Waardering

RoboRama is eigenlijk een moderne variant op het aloude Halma: je probeert jouw speelstukken naar de overkant te brengen en je tegenstanders daarbij te hinderen. Hoewel ik de Yottabytevariant gespeeld heb, vond ik het een beetje tam overkomen. Het gebruik van de robotkaarten is wel leuk verzonnen overigens en dat maakt het lastig spelen. Wellicht dat het daardoor méér een denkspel is geworden dan het thema doet vermoeden. Het prachtig uitgevoerde materiaal vergoedt echter veel, zeker bij kinderen functioneren de robots als magneet. Voldoende

Opmerking Enrico

  • RoboRama is een familiespel, maar dat blijkt niet uit de speldoos. Deze is zwart met daarop een agressief uitziende robot. De sfeer in het spel is veel vriendelijker, al probeer je elkaar wel dwars te zitten natuurlijk.

  • Het spelmateriaal is uitstekend: grote stevige robots, waarbij de chaosbot als kers op de taart gezien mag worden.

Strategie

  • Soms is de snelle, rechte lijn niet het beste. Je moet een goed evenwicht zien te vinden in het gebruiken van robotkaartjes en het weer beschikbaar maken ervan. Daarom kan het af en toe erg nuttig zijn om maar één vakje te verplaatsen en daardoor een hoge kaart vrij te maken.

  • Het blokkeren van je tegenstanders is een leuk en belangrijk onderdeel van het spel. Maar verlies je eigen doel niet uit het oog, je moet ook nog weg kunnen komen.

  • Je kunt beter proberen om meerdere robots tegelijkertijd naar de overkant te brengen, dan om ze één voor één te doen. Je krijgt daardoor meer verplaatsingsmogelijkheden en dat komt de snelheid te goede.

  • Hoewel het interessant kan lijken om jouw startvelden te blokkeren voor de tegenstander die hierop moet eindigen, moet je hiermee voorzichtig zijn. Als hij zijn eerste robot op een eindveld gezet heeft, moet je in de komende beurten steeds een robot uit jouw startgebied verplaatsen. Kun je dit niet, dan lig je uit het spel.

Met dank aan PlayThisOne voor het beschikbaar stellen van een recensie-exemplaar.