Drakengoud

Spelinformatie

Titel Drakengoud / Dragon's gold / Drachengold

Auteur Bruno Faidutti

Uitgever White Goblin Games / Descartes Editeur

Aantal spelers 3 tot 6

Leeftijd vanaf 8 jaar

Speelduur 30 minuten

Taal Nederlands / Duits

Materiaal 18 drakenkaarten, 1 marktkaart, 17 kaarten magisch voorwerp, 1 zakje met 126 houten speelstukken, 6 schermpjes, 4 avonturierkaarten per speler, 1 zandloper

Geschreven door Jeroen, 2001 (update door Sandra, september 2014)

Introductie

De spelers proberen schatten te verzamelen van draken. Deze draken moeten eerst verslagen worden, waat meestal niet in je eentje lukt. Daartoe moeten de spelers samenwerken tegen de draken, en vervolgens de schatten verdelen. Als alle draken verslagen zijn wordt gekeken wie de meest waardevolle schat verzameld heeft.

Achterkant spelersscherm

Spelverloop

Elke speler krijgt 4 avonturierskaarten: 1 strijder, 1 strijdster, een dief en een magiër. Deze kaarten worden open voor de spelers neergelegd. Daarnaast krijgt elke speler een scherm waarachter de schatten verborgen kunnen worden. De drakenkaarten worden geschud en hiervan worden 4 kaarten opengelegd. Alle speelstukken worden in het zakje gedaan, en op elke drakenkaart worden zoveel gelegd als er linksonder op staat aangegeven. De marktkaart wordt in de drakenstapel gestopt. Bij de regels voor gevorderden krijgt elke speler ook nog een kaart magisch voorwerp.

Als een speler aan de beurt is moet hij een draak aanvallen. hiertoe legt hij 1 van zijn openliggende kaarten bij een draak aan. Zodra de som van alle aangelegde kaarten de sterkte van de draak bereikt is de draak verslagen.

Als een draak verslagen is wordt eerst de resterende buit bekendgemaakt: er worden nog zoveel schatten bijgeplaatst als rechtsonder op de drakenkaart staat aangegeven. Nu komt de kern van het spel: de verdeling van de schat. De spelers die minstens een kaart hebben aangelegd aan de verslagen draak mogen hieraan deelnemen. De zandloper wordt omgedraaid en de spelers hebben nu precies 1 minuut de tijd om een verdeling van de schat overeen te komen. Alle deelnemende spelers moeten het hiermee eens zijn, en er mag alleen gediscussieerd worden over deze schat. Lukt het de spelers, dan mogen ze de behaalde schatten achter hun scherm plaatsen. Is er na 1 minuut geen overeenstemming, dan heeft iedereen pech: de schat gaat verloren (en wordt in de doos gelegd).

Als er bij de gebruikte kaarten een magiër lag, dan mag de bezitter van de magiër voor de verdeling van de schat alle rode stenen wegnemen. Dit voorrecht vervalt als er 2 of meer magiërs meedoen.

Als er een dief mee heeft gedaan bij de verdeling van de schat, dan mag de betreffende speler na de verdeling van de schat 1 steentje 'blind' wegnemen bij 1 van de andere deelnemende spelers. Had diezelfde speler ook een magiër gespeeld, dan helpt deze de dief en kan de speler zelfs kijken welke steen hij weg wil nemen. Volgens de officiële regels mag de dief dit ook doen als er een magiër van een andere speler ligt, hoewel dit wat onlogisch lijkt.

Nadat de draak verslagen is wordt deze in de doos teruggelegd, en een nieuwe draak wordt opengelegd en de eerste schatten worden erop gelegd. De gespeelde avonturierskaarten gaan terug naar hun eigenaars, en worden daar op de kop neergelegd. Zodra een speler alleen nog avonturierskaarten dicht heeft liggen mag hij ze weer opendraaien om ze in te kunnen zetten bij andere draken.

Wordt bij het draaien van een nieuwe draak de marktkaart gepakt, dan volgt een ruilronde. Nu hebben de spelers 1 minuut de tijd om schatten onderling te ruilen.


De regels voor gevorderden wijken licht af van de standaardregels. Het belangrijkste verschil is wel dat de spelers magische voorwerpen kunnen gebruiken om bijzondere handelingen te verrichten. Extra magische voorwerpen worden verkregen als een magiër een rode schat weet te bemachtigen. Hierbij wordt de regel van automatische toedeling van de rode schatten aan de magiërs dus ongedaan gemaakt. Naast dit verschil is ook de puntentelling anders.


Einde van het spel: zodra de laatste schat uit het zakje op een draak gelegd wordt begint de eindfase. De spelers kunnen nog doorspelen zolang er nog draken te verslaan zijn, maar er kunnen geen nieuwe schatten meer bijgeplaatst worden. Als er geen schatten meer te winnen zijn, eindigt het spel en tellen de spelers hun schatwaarde. De waardering is verschillend voor de basisversie en de regels voor gevorderden, zoals op de schermpjes te zien valt.

Waardering

Wat Drachengold tot zo'n leuk spel maakt is natuurlijk de verdeling van de schatten. Onder tijdsdruk van de zandloper moet overeenstemming bereikt worden, anders krijgt niemand wat. Soms lukt het je in je eentje een draak te verslaan en dan kun je grijnzend de hele schat zelf claimen. Soms ook is het gunstiger een bepaalde verdeling te dwarsbomen als de andere spelers teveel winst zouden krijgen. Als dat echter vaak gebeurt heeft dat een negatief effect op het speelplezier. Drachengold kan met gemak weer een prima kaartspel van Bruno Faidutti genoemd worden. Goed

Opmerking Jeroen

Drachengold is een snel en vrolijk spel. De onderhandelingen worden driftig bediscussieerd waarbij je de natuurlijke leiders ziet opstaan. De gevorderden regels zijn nog wat leuker, dus deze moet je zeker proberen!


De gevorderdenvariant is nog leuker door de speciale magische voorwerpkaarten. Een leuk voorbeeld van deze kaarten is de kaart waarbij het de speler wordt toegestaan om tijdens het spel stiekem steentjes van de kaarten te jatten. Pas als de speler gesnapt wordt moet hij de kaart inleveren, maar de gestolen schatten mag hij houden!

Opmerking Sandra

Deze gouwe ouwe is na ruim 10 jaar eindelijk in het Nederlands uitgekomen bij White Goblin Games (in 2014). De afbeeldingen in deze beschrijving zijn nog van de oude Duitse uitgave.

Strategie

Het stelen is erg nuttig om een hoog puntenaantal van een medespeler te voorkomen. Samen met een magiër kan je dief zelfs zeer waardevolle informatie verschaffen over de tactiek van je tegenspelers. Die kennis is heel goed bruikbaar bij toekomstige onderhandelingen.

Scoreoverzicht op de schermen