De Dwergen van Nidavellir

Spelinformatie

Titel De Dwergen van Nidavellir

Auteur Serge Laget

Illustrator Jean-Marie Minguez

Uitgever White Goblin Games

Aantal spelers 2-5

Leeftijd vanf 10 jaar

Speelduur 45 minuten

Taal o.a. Nederlands

Materiaal 118 kaarten, 3 taveernetegels, 5 spelersborden, 3 handelsfiches, 6 edelstenen, 60 munten, 1 schat, 4 kaartenhouders, 1 scoreblok

Geschreven door Ronald, augustus 2021

Introductie

Het kwaadaardige monster Fafnir heeft zich na eeuwen weten te bevrijden en bedreigt het koninkrijk. De spelers worden door de koning op pad gestuurd om het sterkst mogelijke leger op de been te brengen om het monster te verslaan. Iedereen gaat de kroegen langs en probeert de beste dwergen te recruteren. Wie brengt uiteindelijk het sterkste leger bijeen?

Spelersbord en startmunten

Spelverloop

Elke beurt gaan de spelers bij drie taveernes langs om daar een dwerg te recruteren. De speler die daarbij het meeste geld biedt, heeft de eerste keus. Bij aanvang van het spel ontvangen alle spelers een set biedmunten van 0, 2, 3, 4 en 5, alsmede een genummerde edelsteen. Daarna worden de taveernes elk gevuld met net zoveel dwergen als het aantal spelers (er zijn afwijkende spelregels voor een spel met 2 spelers). Vervolgens wijzen de spelers in het geheim een biedmunt toe aan elke taveerne en stoppen de overige twee munten in hun buidel.

Nu worden de taveernes een voor een nagelopen. De speler die de hoogste munt heeft geboden, mag als eerste een dwerg kiezen en de andere spelers volgen op volgorde van hun bod. In het geval van een gelijke stand mag de speler met de hoogste edelsteen eerst. Daarna worden echter de edelstenen uitgewisseld tussen de spelers met een gelijke stand. Zo krijgen alle spelers elke ronde 3 nieuwe dwergen voor hun leger.

Heb je de 0-munt gebruikt om te bieden, dan mag je nu je hoogste munt uit je buidel vervangen door een hogere munt uit de voorraad. Deze wordt zoveel hoger als de waarde van je laagste munt uit de buidel. Heb je 3 en 4 in je buidel gedaan, dan vervang je 4 door een 7 (3+4). Een volgende ronde kun je dus veel hoger bieden. Is er geen 7 meer in de voorraad, dan mag je de eerstvolgende hogere munt nemen.

De dwergen behoren tot een van vijf verschillende divisies. Je vormt zo setjes van bij elkaar behorende dwergen. Afhankelijk van de divisie waarin de dwerg thuishoort, voegt deze waarde toe aan je leger.

Zo zijn de jagers zoveel waard als het kwadraat van hun aantal. Heb je bijvoorbeeld 4 jagers, dan zijn zij 4 x 4 = 16 punten waard.

De mijnwerkers hebben elk een bepaalde waarde en die wordt vermenigvuldigd met het aantal mijnwerkers. Heb je bijvoorbeeld 1 + 2 + 2 aan mijnwerkers, dan heb je 5 x 3 = 15 punten.

De krijgers zijn elk meer punten waard en worden gewoon bij elkaar opgeteld. Je mag echter ook je hoogste munt bij de kracht optellen. Heb je bijvoorbeeld 3 +7 en je hoogste munt is 12, dan zijn de krijgers 22 punten waard.

Elke smid is een punt meer waard dan zijn voorganger. De eerste smid is 3 waard. Dus als je 3 dwergen in je smid-divisie hebt, dan zijn deze 3 + 4 + 5 = 12 punten waard.

De ontdekkers tenslotte tellen gewoon hun punten bij elkaar op. Deze dwergen hebben dan in het algemeen ook een hogere waarde dan andere dwergen.

Heb je van elke divisie een dwerg, dan mag je een held toevoegen aan je leger. Je hebt een keuze uit een groot aantal helden en voor elke complete set van verschillende dwergen mag je er een uitkiezen.

Als je bijvoorbeeld Aral toevoegt aan je 4 jagers, dan heb je ineens 36 in plaats van 4 punten.

En voeg je Zoral toe aan je 3 mijnwerkers, dan heb je ineens 6 x 6 = 36 punten.

De helden kunnen zo flinke verschillen veroorzaken!

Halverwege het spel worden de legers geëvalueerd. Per divisie wordt gekeken hoeveel rijen dwergen de spelers hebben. Heb je meer dan alle andere spelers, dan krijg je een bijzondere onderscheiding. Er wordt nu dus niet gekeken naar de waarde van je divisie, maar alleen naar het aantal rijen. De helden kunnen hier dus ook een belangrijke rol spelen.

De onderscheiding voor krijgers zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een van je munten met 5 mag ophogen. De beste smid-divisie krijgt een edelsmid, die meteen 2 rijen toevoegt. De beste mijn-werker divisie levert een speciale edelsteen op, waarmee je altijd een gelijkspel wint.

Einde van het spel

Nadat alle dwergen uit de stapels aan legers zijn toegewezen, kan de winnaar worden bepaald. Bepaal per divisie de waarde, tel daarbij nog eventuele neutrale helden (die niet bij een divisie horen) en de totale waarde van je munten. Vergeet ook niet de bonuspunten voor de speciale edelsteen. De speler met de hoogste waarde wint nu het spel.

Waardering

De Dwergen van Nidavellir heeft een erg leuk biedsysteem. Vooral het opwaarderen van je munten (en op welk moment je dat doet) is een leuk element. Het spelverloop is snel uitgelegd: leg voldoende dwergen neer en iedereen legt in het geheim 3 biedmunten neer. Vervolgens worden de dwergen verdeeld. Hoe de puntentelling precies verloopt, kan nog eens rustig worden uitgezocht bij de evaluatie, halverwege het spel. Naarmate je het spel vaker speelt, ga je de verschillende dwergen en puntentellingen steeds beter begrijpen en wordt de strijd steeds heviger. Een spel waarin je echt kunt groeien. Goed.

Opmerkingen van Ronald

  • De basisregels zijn snel uitgelegd en het spel kan snel beginnen. Het stagneert de eerste keren echter even, zodra iemand een held mag uitkiezen. Daarin is zoveel keuze dat het even duurt voordat alle mogelijkheden zijn bekeken.

  • Je probeert zoveel mogelijk dwergen in dezelfde divisie te verzamelen, maar tegelijkertijd ook setjes van verschillende dwergen te krijgen, zodat je helden kunt verzamelen. Houd er rekening mee dat het spel niet zo lang duurt, dat je makkelijk van tactiek kunt wisselen.

  • Vaak maakt het niet zoveel uit welke dwerg je uit een taveerne krijgt. Maak daar gebruik van om daar je 0-munt in te zetten. Dan kun je een andere munt opwaarderen. Dit geeft je later meer mogelijkheden en het telt ook mee voor je eindscore.

  • Als het spel is afgelopen, duurt het nog even voordat de winnaar bekend is. Er moeten allemaal punten worden opgeteld (zoals bijvoorbeeld bij 7 Wonders, Stenen Tijdperk en Point Salad). Dat kan soms een verrassende winnaar opleveren. Niet iedereen is daar van gecharmeerd.

  • Een handig rekje voor diverse munten is bijgevoegd.

  • Het spel is genomineerd voor de Nederlandse Spellenprijs 2021 (Kenners).